Σε ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας τονίζεται ότι «στο νομό Λάρισας συνεχίζεται κανονικά και βάσει προγραμματισμού ο εμβολιασμός των 10 Εμβολιαστικών Κέντρων ήτοι: 2 Νοσοκομείων, 6 Κέντρων Υγείας και 2 Περιφερειακών Ιατρείων.

Σας παραθέτουμε τον κάτωθι πίνακα:

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 17/2/2021

Α/Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝA ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 17/2/2021

1

ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

156

156

2

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

90

90

3

ΚΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

38

38

4

ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

108

108

5

ΚΥ ΑΓΙΑΣ

39

39

6

ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ

53

53

7

ΚΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

79

78

8

ΠΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

40

40

9

ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

55

54

10

ΠΙ ΝΙΚΑΙΑΣ

36

36

 

ΣΥΝΟΛΟ

694

692