Απάντηση σε δημοσιεύματα περί "Επιστράτευσης και προετοιμασίας για κρίση ή πόλεμο", δίνει η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με ανακοίνωσή της, στην οποία από τον Διοικητή, Φώτη Σερέτη, αναφέρονται τα εξής: 

"Κάθε τρία χρόνια συντάσσονται καταστάσεις για αναστολές κατάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νομοθετικό Διάταγμα 107/1973. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και με δεδομένο ότι οι προηγούμενοι πίνακες ίσχυαν από 1-1-2019 και λήγουν 31-12-2021, στάλθηκε έγγραφο στις δομές υγείας. Η ένδειξη επείγον σχετίζεται με την οριζόμενη από το Υπουργείο προθεσμία υποβολής καταστάσεων και όχι με κάποιον άλλο λόγο.

Κλείνοντας επισημαίνεται πως οι αναστολές κατάταξης δίνονται και σε υπαλλήλους άλλων οργανισμών που σε περίοδο κρίσης πρέπει να είναι σε λειτουργία.

Άλλωστε το ίδιο έγγραφο του Υπουργείου έχει κοινοποιηθεί και σε άλλες υπηρεσίες".

Το έγγραφο της 5ης ΥΠΕ ζητά την κατάρτιση κατάστασης με τα ονόματα υπαλλήλων που θα εξαιρεθούν σε περίπτωση επιστράτευσης, από τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της περιοχής.