Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση ειδικών τμημάτων (Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, μονάδων για την ψυχική Υγεία), καθώς και σε εργαστηριακές ειδικότητες (ραδιολόγους, ακτινολόγους και ιατρικών εργαστηρίων).
Από αυτές τις θέσεις οι 25 αφορούν το Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η κατανομή έχει ως εξής:
ΠΕ Φυσικών-Ακτινοφυσικών Ιατρικής (2)
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (1)
ΤΕ Μαιών-Μαιευτών (3)
ΤΕ Νοσηλευτικής (2)
ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας (2)
ΤΕ Φυσικοθεραπείας (1)
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (4)
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής (6)
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (2)
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών (2).
Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων που μέχρι στιγμής η πλήρωσή τους γινόταν με επικουρικούς γιατρούς…