Με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνονται συνολικά 115.400.000 ευρώ σε 131 ΟΤΑ για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τρίτους. 

Συγκεκριμένα, 113.455.000 ευρώ σε 130 δήμους και 1.945.000 ευρώ σε έναν Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Οι επιχορηγούμενοι δήμοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Κράτος, μέσω παρακράτησης σε δόσεις από τους ΚΑΠ τους, το 60 % της επιχορήγησης που λαμβάνουν εντός του 2020 για ληξιπρόθεσμα.

Στους Δήμους Αγιάς, Λαρισαίων και Τυρνάβου κατανέμονται συνολικά 2.545.000 ευρώ. (Αγιάς 470.000 ευρώ, Λαρισαίων 870.000 ευρώ, Τυρνάβου 1.205.000 ευρώ)

Με πληροφορίες από airetos.gr