Στο 1ο ΕΠΑΛ Λάρισας συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές όλων των ΤΟΜΕΩΝ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ του σχολείου. 

Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ανανέωσης εγγραφής η μετεγγραφής, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr 

Ή μέσω της διαδικτυακής Πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

Από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και την 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59. 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ την ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως "Κηδεμόνας e-εγγραφές" στο ΠΣ Myschool του σχολείου με κωδικούς ΓΓΠΣ(taxis).  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ(taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ Myschool του σχολείου(ως κηδεμόνες του εαυτού τους). 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΕΤΕΡΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο(είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986), ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης όπως εκείνο έχει υποβληθεί. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 1Ο ΕΠΑΛ οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται εκ νέου προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και συγκεκριμένα στο Πεδίο "οι αιτήσεις μου"(κουμπί επάνω δεξιά). 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΩ COVID-19, οφείλουν ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ 

υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr  Ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese)

και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα 

Ή ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ εγγραφή, ανανέωση εγγραφής, ή μετεγγραφή τους, 

από την 6η Ιουλίου 2021 έως την 16η Ιουλίου 2021, κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των σχολικών μονάδων.

Στο 1ο ΕΠΑΛ Λάρισας λειτουργούν οι εξής ΤΟΜΕΙΣ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-684680 ή  2410-615961 ή 2410-626462