Την κατανομή ποσού ύψους 6.069.711,81 ευρώ στις περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, αποφάσισε το ΥΠΕΣ.
Τα ποσά θα καταβληθούν στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς.
Συνολικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας θα καταβληθεί ποσό 358.676 ευρώ (Καρδίτσας 53.938, Λάρισας 137.560, Μαγνησίας 98.000, Τρικάλων 69.178).