Την πρόσληψη 113 ατόμων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για προσλήψεις Έκτακτού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια έως 8 μηνών, που θα γίνουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες και επειγουσες ανάγκες που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του COVID-19 στις Διευθύνσεις Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου, Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών (Η/Μ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.4745/6-11-2020 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.

Αναλυτικά, πρόκειται να γίνουν οι εξής προσλήψεις: 

Α) 67 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διάρκειας οκτώ μηνών, ως εξής:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) -8 ΑΤΟΜΑ

ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – 30 ΑΤΟΜΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ JCB) -4 ATOMA

YE EΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ –25 ΑΤΟΜΑ

Β) 11 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου, Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και μέσων καθαριότητας και λοιπού εξοπλισμού, ως εξής:

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- 1 ΑΤΟΜΟ

ΔΕ ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ

ΔΕ ΛΙΠΑΝΤΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) – 4 ΑΤΟΜΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ – 1 ΑΤΟΜΟ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) – 1 ΑΤΟΜΟ

Γ) 29 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Πρασίνου, και για χρονική διάρκεια ως κατωτέρω:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-4 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 5 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-7 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-10 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ

και τέλος Δ) 6 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και συντηρήσεων του Δήμου Λαρισαίων, ως εξής:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) – 1 ΑΤΟΜΟ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) – 1 ΑΤΟΜΟ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ – ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ- ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ- 1 ΑΤΟΜΟ

Η διάρκεια της αιτούμενης πρόσληψης δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, που αφορά στις παραπάνω προσλήψεις.