Υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση του έργου που αφορά σε αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων στους οικισμούς Αρμενίου, Μ. Μοναστηρίου, Κιλελέρ και Νίκης.

Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται στον προϋπολογισμό εργασιών. Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται σε 248.000 ευρώ και η δαπάνη για ΦΠΑ σε 59.520 ευρώ, ήτοι η συνολικά απαιτούμενη πίστωση είναι 307.520 ευρώ.

Η κατασκευή του έργου θα γίνει από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα καλύτερα, από επιστημονικής και τεχνικής άποψης, πρότυπα και υλικά. Ο ανάδοχος θα  εφαρμόσει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της υπογεγραμμένης μελέτης, όπως αυτές περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη και σχέδια, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικές με την κατασκευή του έργου, θα δίδονται από την επίβλεψη.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτά, τα ακόλουθα: χωματουργικές εργασίες, τεχνικές εργασίες και ασφαλτικά

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δήμαρχος δήλωσε ότι «με την ολοκλήρωση των εργασιών τους επόμενους μήνες θα παραδώσουμε ένα έργο στους κατοίκους των οικισμών Αρμενίου, Μ.Μοναστηρίου, Κιλελέρ και Νίκης το οποίο θα αλλάξει την εικόνα των κοινοτήτων.

Ένα έργο απαραίτητο ύστερα από τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν τον προηγούμενο χειμώνα. Είναι ενταγμένο σε μια σειρά έργων που έχουν δρομολογηθεί και εκτελούνται με αμείωτο ρυθμό σε όλο το Δήμο Κιλελέρ».

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες οι αντιδήμαρχοι ΔΕ Αρμενίου – Κιλελέρ Γιάννης Μπακαλόπουλος και Διοίκησης, Τεχνικών Έργων, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέκος Χονδρονάσιος, ο πρόεδρος της ΤΚ Νίκης Γιώργος Τσικόπουλος καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.