Μία κηδεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 στη Λάρισα.

Ελευθερία Σιαμουρέλη 76 ετών

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στη Δήμητρα Αγιάς