Μία κηδεία σήμερα Κυριακή του Πάσχα στο νομό Λάρισας

Ηλία Μπακογιάννη ετών 73

Ώρα 10:00 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)