Επτά κηδείες σήμερα Κυριακή 9 Μαϊου 2021 στο νομό Λάρισας

1.Δημήτριο Νεφυλάκτου,  ετών 72 

Ώρα 3 μ.μ. Ιερό ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

2. Αικατερίνη Τσιάρα ετών 76

Ώρα 2 μ.μ. Ιερό ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

3. Γεωργία Γκλέτου ετών 91

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης κάτω Σωτηρίτσα

4.Μιλτιάδη Τσιώρα ετών 88

Ώρα 4 μ.μ. Ιερό ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

5.Γεώργιο Ντρογκούλη ετών 85

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου

6.Αφροδίτη Ευαγγέλου – Κασίδα ετών 89

Ώρα 6 μ.μ. Ιερό ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο) 

7. Φώτη Μάγγο ετών 60

Ώρα 12 μ. Ιερό ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)