Δύο κηδείες σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 στο νομό Λάρισας

1.Ελένη Αλβανού - Μπλιούμη ετών 58

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

2. Αικατερίνη Παπαδοπούλου ετών 82

Ώρα 13:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου