Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του νέου προγράμματος «Business Banking Αγροτικός Τομέας» που απευθύνεται στους επαγγελματίες Αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις, η Eurobank διοργάνωσεενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίασή του, την Τετάρτη, 12 Απριλίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ.Παναγιώτης Θεοδώρου, Επικεφαλής  του Τομέα Εμπορικής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων που παρουσίασε το πρόγραμμα «Business Banking Αγροτικός Τομέας»και το οποίοπεριλαμβάνει:
•    «Λογαριασμό Αγροτικών Ενισχύσεων», έναν Λογαριασμό με προνομιακό επιτόκιο 1% για την διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών και την πίστωση των αγροτικών ενισχύσεων.
•    «Κάρτα του Αγρότη».Πρόκειται για χρηματοδότηση μέσω χορήγησης δικαιώματος υπερανάληψης επί του ως άνω Λογαριασμού με επιτόκιο 0%, πλέον εισφοράς 0,12% του Ν. 128/1975 για το διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.  Στη συνέχεια και μέχρι την λήξη της σύμβασης χρηματοδότησης, το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 4,8% πλέον εισφοράς 0,12% του Ν. 128/1975.
Με την Κάρτα του Αγρότη –τη χρεωστική κάρτα που η Eurobank εκδίδει στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- οι δικαιούχοι μπορούν να «προεισπράξουν» το 80%της Βασικής Ενίσχυσης για την κάλυψη παραγωγικών δαπανών που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση.
•    Προγράμματα χρηματοδότησης αγροτικού εξοπλισμού, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την αγορά του επαγγελματικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Eurobank αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών με εξειδικευμένα προγράμματα χρηματοδότησης, υποστήριξη στις εξαγωγικές δραστηριότητες και πρόγραμμα ολοκληρωμένων δράσεων για την κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών του Αγροτικού Τομέα σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Επιπλέον, η Τράπεζα προχωρά στη δημιουργία Αγροτικών Κέντρωνεντός καταστημάτων του δικτύου της,  μία πραγματική καινοτομία που θα εξελιχθεί σε προνόμιο για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καθώς θα παρέχονται συμβουλές για την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για τη συμμετοχή σε όλα τα επιδοτούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρώτο αγροτικό κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει στη Λάρισα μετά το Πάσχα και σταδιακά θα αναπτυχθούν αντίστοιχα Κέντρα με στόχο να καλύψουν όλη τη χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο καταστημάτων Eurobank και Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή να καλέσουν στο EurophoneBusinessBanking στο 210-9555222.