Ο Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), διοργάνωσε την καινοτόμο εκδήλωση "Ενεργειακές Κοινότητες", με θέμα το θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας μιας Κοινότητας, τα μακροπρόθεσμα οφέλη και καλά παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
H εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος BEACON (Bridging European and Local Climate Action), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη σχεδίων δράσης σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα.
Το έργο είναι τριετές, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI) του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας και προωθεί δράσεις για το μετριασμό της Κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας τις τοπικές δράσεις και διευκολύνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δήμων στην Ευρώπη. Μέσω κοινής μάθησης, δικτύωσης και προσαρμοσμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι των συμμετεχόντων Δήμων και οι υπεύθυνοι για χάραξη πολιτικής θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις και διαδικασίες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν, να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ο Δήμος Φαρσάλων στα διακρατικά Περιφερειακά Εργαστήρια και στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια έχει την ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα να παρουσιάσει τη δική του προσέγγιση και στρατηγική για την αντιμετώπιση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μαζί με άλλους Ευρωπαίους ομότιμους.
Στην εκδήλωση από μέρους του Δήμου συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπαμπανίκας, η πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ Κική Παναγιωτοπούλου, ο Δ/ντής ΤΥΔΦ Αναστάσιος Λιαπής και η ειδική συνεργάτης του Δημάρχου Πολιτικός Μηχανικός Ηλέκτρα Θελούρα.