(8πμ-11μμ):

ΜΠΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Κούμα 42 τηλ. 2413012942

ΜΠΕΓΑ ΕΣΤΕΡ Βόλου 79 (απέναντι από ταβέρνα ΝΙΑΚΑΣ) τηλ. 2410236750

ΠΑΤΣΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δήμητρας 18 τηλ. 2410533930

Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798

Σ.Φ. ΣΑΝΙΔΙΩΤΟΥ Κ . & ΠΟΥΛΙΟΥ Ε. Αεροδρομίου 68 τηλ. 2410283721

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύπρου 19 (Νέα Αγορά) τηλ. 2410285197

ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΕΡΥ Ανθίμου Γαζή 10 (πλησίον πλατείας Εβραίων) τηλ. 2410535973 

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΣΗΛΥΒΡΙΔΗΣ Μ. ΧΑΡΗΣ Βενιζέλου 28 τηλ. 2410539325

ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ Φαρσάλων 49 (κοντά στο Τελωνείο) τηλ. 2410555314