(8πμ-11μμ):

ΜΠΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Κούμα 42 τηλ. 2413012942

ΠΑΤΣΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δήμητρας 18 τηλ. 2410533930

ΜΠΕΓΑ ΕΣΘΕΡ Βόλου 79 (απέναντι από ταβέρνα ΝΙΑΚΑΣ) τηλ. 2410236750

Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798

Σ.Φ. ΣΑΝΙΔΙΩΤΟΥ Κ . & ΠΟΥΛΙΟΥ Ε. Αεροδρομίου 68 τηλ. 2410283721

Σ.Φ. ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ Μ. & ΕΞΑΡΧΟΥ Μ. Ασκληπιού 48 (έναντι παλαιού ΙΚΑ) τηλ. 2410625172

ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΕΡΥ Ανθίμου Γαζή 10 (πλησίον πλατείας Εβραίων) τηλ. 2410535973

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412