Η μέτρηση ζαχάρου είναι μια απαραίτητη διαδικασία για όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ασθένεια του διαβήτη. Στις μέρες μας μπορεί να γίνει εντελώς ανώδυνα και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο.

Το Frondis Solus V2 Συσκευή Μέτρησης Σακχάρου, 1 τεμάχιο είναι μια πρωτοποριακή συσκευή, η οποία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε όσους τη χρησιμοποιήσουν. Έχει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη και πλήρη φωνητική καθοδήγηση με αναγνώριση σφαλμάτων. Επιπλέον, έχει σύντομο χρόνο ελέγχου. Η συσκευή μετρήσεως σακχάρου δίνεται αποκλειστικά εάν η παραγγελία συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ταινίες μετρήσεως.

Η BIOSENSE Medical Devices είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τεχνολογιών. Το SOLUS V2, το οποίο κυκλοφόρησε στο εμπόριο είναι ένα εξελιγμένο σύστημα μέτρησης της γλυκόζης του αίματος, το οποίο έχει πλήρη φωντηική καθοδήγηση. Πρόκειται για ένα καινοτόμο μετρητή, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη ανικανοποίητων αναγκών της διαβητικής κοινότητας.

Το SOLUS V2, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του διαβήτη. Εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά, παρέχει μια νέα εμπειρία όσον αφορά την πάθηση και την διαχείριση του. Αυτό περιλαμβάνει μια μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη και μια πλήρη φωνητική καθοδήγηση με αναγνώριση σφαλμάτων. Επιπλέον, υπάρχει και η διάθεση του MyMeterLink, ενός online εργαλείου για τη διαχείριση της νόσου.

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο τρόπο για να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη, έτσι ώστε να έχουν μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της νόσου τους.