Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετείχε στο κλειστό Φόρουμ Διαμόρφωσης Πολιτικής με θέμα την “Επαγγελματική Κατάρτιση των Μακροχρόνια Ανέργων – Μάθηση από καινοτόμες πρακτικές”. Το  Φόρουμ διοργανώθηκε στις 15-16 Ιουνίου 2017 από το CEDEFOP, έναν από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης που έχει την έδρα του στην Θεσσαλονίκη και εργάζεται για την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη. Το CEDEFOP εργάζεται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και την παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων που συνθέτουν τη βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής ΕΕΚ και για το σκοπό αυτό διοργανώνει αντίστοιχα Φόρουμ Διαμόρφωσης Πολιτικής στα οποία συμμετέχουν προσκεκλημένοι εκπρόσωποι και φορείς πολιτικής από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόγραμμα «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες – ΤΟΠΕΚΟ, διακρίθηκε ως Καλή Πρακτική σε Εθνικό Επίπεδο και η φιλοσοφία, η μεθοδολογία υλοποίησής του καθώς και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά στο Φόρουμ Πολιτικής από την κα Βάσω Αναστασοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Έργων του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στόχος του «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ήταν η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων του Δήμου Λαρισαίων και Δήμου Κιλελέρ με στόχο την εξασφάλιση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και περιελάμβανε ένα πλέγμα δράσεων που αφορούσε στον εντοπισμό, την κατάλληλη προετοιμασία, την εκπαίδευση και την ολοκληρωμένη υποστήριξη 80 ανέργων με σκοπό τη δραστηριοποίησή τους στην παραγωγή και προώθηση επιλεγμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών, εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.http://qa-adhd.uni-sofia.bg/en/news