Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019, η τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο SEESI για την Ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχόλησης και εκπαίδευσης για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στο οποίο ο  Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEESI έχει ως στόχο να αναπτύξει εργαλεία ενίσχυσης των ευκαιριών ένταξης και απασχολησιμότητας για τους πρόσφυγες και ανθρωπιστικούς μετανάστες στις διάφορες χώρες υποδοχής τους, πριν και μέχρι αυτοί να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί. 

Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Νοεμβρίου 2019 στη Λάρισα, η τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων, στην οποία εκτός από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών από Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη σε διάστημα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Γαλλία), σχετικά με τους στόχους της στρατηγικής που αναφέρονται στην ένταξη των αιτούντων και εχόντων ασύλου στις διάφορες χώρες-εταίρους, τους τρόπους διευκόλυνσης των μεταναστών που δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα καθεστώς νόμιμης διαμονής αλλά και την γενικότερη πληροφόρηση των προσφύγων και των μεταναστών για την ομαλή ένταξη τους στις χώρες υποδοχής.

Επίσης, παρουσιάστηκαν ιδέες για το πως η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να βοηθήσει περαιτέρω στις διαδικασίες ένταξης και τονίστηκε η ανάγκη της ψηφιοποίησης του μεταναστευτικού συστήματος έτσι, ώστε να απλοποιηθούν οι μεταναστευτικές διαδικασίες. 

Για τον σκοπό αυτό, παράλληλα με την διακρατική συνάντηση, πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα (13-15 Νοεμβρίου), στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές οργανισμών υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών προερχόμενοι από τις χώρες-εταίρους, για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, μέσω διαδραστικών και βιωματικών τεχνικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία των ανεπτυγμένων δεξιοτήτων απασχόλησης και εκπαίδευσης των προσφύγων και των ανθρωπιστικών μεταναστών για την ομαλή ένταξή τους στις χώρες υποδοχής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Παλαιολόγου 19, Λάρισα), τηλ.: 2410554026,  email: euprojects@dimitra.gr