Σε διακρατική συνάντηση που έγινε στη Λάρισα συμμετείχε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ".

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Οι σύγχρονοι οργανισμοί πρέπει να αλλάζουν σχετικά συχνά τον τρόπο λειτουργίας τους προκειμένου να παραμένουν επίκαιροι και ανταγωνιστικοί. Για να πετύχουν το στόχο τους δεν μπορούν να αφήνουν ανεκμετάλλευτη καμία καινοτόμα ιδέα και ιδιαίτερα όταν αυτή προέρχεται από το εσωτερικό τους.

Οι ιδέες και δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για αυτούς, πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Με άλλα λόγια να ενισχύσουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την  ενδοεπιχειρηματικότητα και τους ενδοεπιχειρηματίες.
Το έργο «SCOPE – Δεξιότητες για την εταιρική επιχειρηματικότητα» το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus +,  στοχεύει στο να προωθήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, να δημιουργήσει ενδοεπιχειρησιακές δομές σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενισχύσουν την καινοτομία και να ενισχύσει την απασχολησιμότητα και τις ενδοεπιχειρηματικές δεξιότητες εργαζόμενων, σπουδαστών και φοιτητών.
Μέχρι μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω πνευματικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς γιατην ενίσχυση της ενδοεπιχειρηματικότητας :
•    Ένας κατάλογος καλών πρακτικών που θα περιλαμβάνει μεθοδολογίες και δράσεις  ενδοεπιχειρηματικότητας  ανά την Ευρώπη.
•    Ένας πίνακας με τις απαραίτητες ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι σπουδαστές και μάνατζερ προκειμένου να εφαρμόζουν με επιτυχία την ενδοεπιχειρηματικότητα
Στη συνέχεια του έργου θα διαμορφωθούν και θα αναπτυχθούν πλήρως δύο προγράμματα Σπουδών για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην ενδοεπιχειρηματικότητα. Ένα για τους εργαζόμενους/φοιτητές/σπουδαστές και ένα για τους μάνατζερ των επιχειρήσεων. Μετά την ανάπτυξη τους θα γίνει η πιλοτική τους δοκιμή σε όλες τις χώρες ης Ευρώπης όπου εδρεύουν  οι εταίροι του προγράμματος.
H Τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στις 1 και 2 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Λάρισα, ο οποίος μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στο έργο. Στη Λάρισα παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους από την Ισπανία, Βουλγαρία και Αυστρία. Κατά τη διάρκεια της πολύ επιτυχημένης συνάντησης  οι εταίροι έθεσαν τις βάσεις των προγραμμάτων σπουδών και συζήτησαν τον προγραμματισμό των πιλοτικών εκπαιδεύσεων.
Είστε μάνατζερ, εργαζόμενος, φοιτητής ή/και σπουδαστής και θα θέλατε να συμμετέχετε στις εκπαιδεύσεις του έργου; Ενδιαφέρεστε για την ενδοεπιχειρηματικότητα και να μάθετε περισσότερα για το έργο; Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.