Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθέτησε την Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Social BusinessInitiative) με κύριο στόχο αυτή η Πρωτοβουλία να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και εν γένει της Κοινωνικής Οικονομίας. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα από τους κύριους άξονες ανάπτυξης της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των καίριων κοινωνικών προβλημάτων της ανεργίας και της φτώχιας.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EnSoEd–Καινοτόμος κατάρτιση για εκπαιδευτικούς σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας» πρόκειται να ενισχύσει την παραπάνω πρωτοβουλία καθώςέχει ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών μέσω της εφαρμογής πρακτικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων προκειμένου να προωθήσουν την εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε γυμνάσια.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα από την Ελλάδα μαζί με τον SciFYκαιτην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και έξι ακόμα οργανισμούς από πέντε χώρες (Ιταλία, Ρουμανία, Ολλανδία, Ισπανία και Κύπρο).
Στις 1-2 Οκτωβρίου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑσυμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντησητου έργου που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη (Ιταλία). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε και καθορίστηκε η μεθοδολογία και το τρόπος που θα εντοπιστούν οι ικανότητες που θα χρειάζεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.