Τον Απρίλη πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η τελευταία διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος.
Στόχος του προγράμματος CS.Tour ήταν να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και να παρέχει την ευκαιρία σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας ή επιθυμούν μία καριέρα στους τομείς αυτούς, να Μάθουν και να Πιστοποιήσουν τις Κοινωνικές Δεξιότητες και την Πολιτισμική Επίγνωση ώστε να αποκτήσουν Βασικές Ικανότητες (ΒΙ) σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ).
Η συνάντηση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πρόοδο του έργου. Εκπρόσωποι από την Αγγλία, Ισπανία, Σουηδία, Κύπρο και Ελλάδα, εξέφρασαν τις απόψεις τους τονίζοντας τα επιτεύγματα του έργου καθ’ όλη της διάρκεια της ζωή του, παρουσιάζοντας τρόπους εξασφάλισης της βιωσιμότητας του έργου
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η συνεργασία μεταξύ των εταίρων αλλά και με τοπικούς και εθνικούς φορείς ήταν πολύτιμη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Οι εταίροι του CS.Tour αξιολόγησαν τα αποτελέσματα, τα τελικά προϊόντα και τις συστάσεις των πιλοτικών εκπαιδεύσεων καταλήγοντας σε  μια στρατηγική εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του έργου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιστοποίηση των Βασικών Ικανοτήτων 6 και 8 αποτέλεσε μία από τις πιο καινοτόμες δράσεις του προγράμματος CS.Tour, με κεντρική επιδίωξη την καθιέρωση πιστοποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας στους τομείς του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.