¨Τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα της οικολογικής βιομηχανίας έχει προκύψει η ανάγκη για μέντορες/συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες στην εταιρεία τους με σκοπό να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.
O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EcoMentor – Εφαρμογή μοντέλου πιστοποίησης για μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης κατά ISO 17024 των ικανοτήτων των μεντόρων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας.
Στις 11-12 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τρίτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος στο Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία) κατά τη διάρκεια της οποία ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» παρουσίασε τη δομή του προγράμματος μικτής εκμάθησης που θα απευθύνεται σε μέντορες/συμβούλους στην οικολογική βιομηχανία και θα περιέχει μαθήματα δια ζώσης, από απόσταση (e-learning) και εκμάθηση στο χώρο εργασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες από τους εταίρους του προγράμματος από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες  (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Πολωνία) και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή του.  
Όσοι δραστηριοποιούνται ως μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (π.χ. ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων) και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις πιλοτικές δράσεις του προγράμματος προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση Μέντορα με το πέρας του προγράμματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.