Σε διακρατική συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος συμμετείχε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ. Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής: 

Η σημαντικότητα της διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) έχει επισημανθεί και έχει τεθεί ως κύρια προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ποιότητα της ΕΕΚ επιβάλλεται να διασφαλίζεται για εκπαιδευόμενους που έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Q4ADHD: Διασφάλιση Ποιότητας ΕΕΚ για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)», στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και το SciFY συμμετέχουν από την Ελλάδα ως εταίροι μαζί με ακόμα 6 οργανισμούς από τη Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τους μαθητές με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με ΔΕΠ-Υ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET).
Στις 18-19 Ιανουαρίου 2018, ο  Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και το SciFY συμμετείχαν στην 3η διακρατική συνάντηση και την Ευρωπαϊκή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (Βουλγαρία) και κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος με σημαντικότερο το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης που δίνει τη δυνατότητα σε ένα κέντρο ΕΕΚ να αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σε άτομα με ΔΕΠ-Υ. Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες που θα έχουν σύντομες κατευθύνσεις βελτίωσης ποιότητας καθώς και η υποστηρικτική εργαλειοθήκη με μια σειρά εργαλείων για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΕΕΚ για άτομα με ΔΕΠ-Υ.
Όσοι ασχολούνται με την κατάρτιση μαθητών με ΔΕΠ-Υ και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν περαιτέρω για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.