Σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας συμμετείχε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ». Στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής:
Για την περίοδο 2015-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης την ανάδειξη και την προώθηση της εκπαιδευτικής μεθόδου εκμάθησης στο χώρο εργασίας (Work Based Learning/ WBL). H WBL είναι ένας σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης και κατάρτισης που πραγματοποιείται και επικεντρώνεται στο περιβάλλον εργασίας. Η διασφάλιση της ποιότητας της WBL και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της με χρήση συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «LOWE: Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET)» αφορά στη δημιουργία μιας πρακτικής εργαλειοθήκης διασφάλισης ποιότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές και θα τους επιτρέπει την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως εταίρος του προγράμματος συμμετείχε στην εναρκτήρια διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Δεκεμβρίου 2017 στη Λ’ Άκουιλα (Ιταλία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έξι εταίροι από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις πρακτικές και τους τρόπους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL στις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια  τα επόμενα στάδια του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Παλαιολόγου 19, Λάρισα), τηλ.: 2410554026,  email: euprojects@dimitra.gr