Το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1996 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αναγνωρισμένος τόσο από την Ιταλική (Ν. 518/70) όσο και από την Ελληνική κυβέρνηση (Π.Δ. 60/2000). Ο κυριότερος σκοπός του είναι η ανάπτυξη των σχέσεων και των επαφών ανάμεσα στους επιχειρηματίες των δύο χωρών,  προωθώντας ιδιαίτερα τις επιχειρηματικές σχέσεις.
Το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του βασικού του στόχου που είναι η προώθηση των Ελληνοϊταλικών εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών απεφάνθη την δημιουργία γραφείου στην περιοχή τον Νομού Λάρισας και συγκεκριμένα επί της οδού Αθ. Αγορογιάννη 25 στην Νέα Πολιτεία Λάρισας.
Για την θέση Υπευθύνου του γραφείου της Λάρισας ορίστηκε ο κ. Μπακούρας Θωμάς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ελληνοϊταλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ασκεί μία δραστηριότητα διασύνδεσης ανάμεσα στις ιταλικές επιχειρήσεις και την ελληνική αγορά μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει.
Το Επιμελητήριο, στα πλαίσια συνεργασίας με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, έχει σαν σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας και της τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών των δύο χωρών, προσφέροντας πληροφορίες και βοήθεια σε όλους τους ενδιαφερομένους.