Στη Λάρισα φιλοξένησε ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ την τελευταία διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Quality Culture in VET(QC-VET) για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) εν όψει του συνεδρίου με τίτλο «Ποιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Σύγχρονες Τάσεις και Καινοτόμες Προσεγγίσεις: Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2019, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» στις 17.00.

Το έργο QC-VET, προωθεί  την φιλοσοφία  της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και μέσω της  εφαρμογής ειδικών διαδικτυακών εργαλείωνυποστηρίζει τους Εκπαιδευτικούς  Οργανισμούς καθώς και τοδιδακτικό και διοικητικό προσωπικό τους, στην προσπάθεια τους να διασφαλίσουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Το έργο ανέπτυξε μια σειρά διαδικτυακών εργαλείων αυτοαξιολόγησης των πρωτοβουλιών  και της συμμετοχής του προσωπικού βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET).

Η αυτοξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης ειδικών διαδραστικών ερωτηματολογίων τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ερμηνείας των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και κατευθυντήριες οδηγίες βάσει του κύκλου διασφάλισης ποιότητας όπως προσδιορίζεται στο EQAVET.

Σε ποιους απευθύνεται;

Αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία απευθύνονται σε εκείνους τους παρόχους ΕΕΚ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της παροχής  υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς επιτρέπουν την εμπλοκή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού τους στην υλοποίηση ποιοτικών πρωτοβουλιών.

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε μαζί μας στο euprojects@dimitra.gr και για πληροφορίες/εγγραφές σχετικά με το συνέδριο στο synedrio@dimitra.gr και στο 241-554026.