Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte Academy πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 23 &Πέμπτη 24 Ιουνίου με θέμα: «Ενδοομιλική τιμολόγηση».

Το σεμινάριο ενδοομιλικής τιμολόγησης είχε ως στόχο την ανάπτυξη της θεμελιώδους γνώσης των επαγγελματιών λογιστικής, οικονομικών σχετικά με τις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγητές του σεμιναρίου κ. Νικολέττα Κωνσταντοπούλου, TaxManager, TransferPricing,στέλεχος της Deloitteκαι κ.  Ηλίας Παρασκευόπουλος, TaxManager, TransferPricingεπίσης στέλεχος της Deloitte αναφέρθηκανστις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμολόγησης, στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο περί ενδοομιλικών συναλλαγών, στις μεθόδους τεκμηρίωσης και τον τρόπο εφαρμογής τους και παρουσίασαν πρακτικά παραδείγματα.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν διευθυντές λογιστηρίων αλλά και στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω σε έννοιες και προσεγγίσεις της ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Ο ΣΘΕΒ και η DeloitteAcademy έχουν προγραμματίσει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.