Με την Καθηγήτρια του πανεπιστημίου York στο Τορόντο του Καναδά κ. Σταυρούλα Πανταζοπούλου συναντήθηκε πρόσφατα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, την οποία υποδέχτηκε στο γραφείο του και την ευχαρίστησε για τη συμμετοχή της στη μελέτη και τις εργασίες ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Ελασσόνας.

Η κ. Πανταζοπούλου συζήτησε με τον δήμαρχο Ελασσόνας για το ενδιαφέρον της ομάδας της στη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελείται από τα πέτρινα γεφύρια και άλλα παραδοσιακά κτίρια, σε συνεργασία με τον Λαρισαίο πολιτικό μηχανικό Δημ. Νικολαΐδη.

Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ανάδειξης και ανάπτυξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και συγκεκριμένα των πέτρινων παραδοσιακών γεφυριών.

Ο συνδυασμός της φύσης με την αρχιτεκτονική της πέτρας μπορεί να προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Στους ειδικούς στόχους της περιλαμβάνονται:

•    Η καταγραφή και η ταξινόμηση των πέτρινων γεφυριών.

•    Αξιολόγηση – Αποκατάσταση & Ανάδειξη των ιστορικών πέτρινων τοξοτών γεφυριών.

•    Η βελτίωση της σήμανσης και της προσβασιμότητας των πέτρινων γεφυριών, ώστε να είναι εύκολα επισκέψιμα.

•    Η προώθηση και η αξιοποίηση των παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών στο πεδίο του θεματικού τουρισμού με την αξιοποίηση ιστορικών, αρχιτεκτονικών, καθώς και πολιτιστικών στοιχείων.

•    Η προώθηση κατασκευών από φυσικά υλικά (πέτρα) και η ανάδειξη της παραδοσιακής τεχνικής της πετράς.

•    Η ενημέρωση του κοινού για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και το αρμονικό δέσιμό τους με στη φύση.

•    Η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας (σε σχέση με τα πέτρινα γεφύρια) σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Για τους σκοπούς της Αξιολόγησης – Αποκατάστασης και ανάδειξης των ιστορικών πέτρινων γεφυριών θα διενεργηθούν ειδικές μελέτες προσομοίωσης της συμπεριφοράς των πέτρινων γεφυριών σε επιδράσεις του Ίδιου Βάρους, της Υδραυλικής Πίεσης και του Σεισμού Σχεδιασμού, καθώς και μια εκτεταμένη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στα υλικά δόμησης με εφαρμογή εργαστηριακών και μη καταστροφικών ελέγχων.

Θα διενεργηθούν εξειδικευμένες προσομοιώσεις υπολογιστικής ρευστομηχανικήςCFD για τον έλεγχο της επίδρασης της ροής των ρεμάτων (υδραυλικές πιέσεις) γεφύρωσης στα πέτρινα γεφύρια, καθώς και μελλοντικές προβλέψεις σε αυξημένες  πλημμυρικές παροχές σε περιόδους αναφοράς 100 και 1000 έτη.

Τελικός στόχος είναι η διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας των ιστορικών γεφυριών σε τυχηματικούς παράγοντες (σεισμός – πλημμύρες), καθώς και η διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης με υλικά που θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες με αυτά που χρησιμοποιηθήκαν κατά τη κατασκευή τους.

Για την διερεύνηση των ιδιοτήτων των υλικών (κονιάματα – κουρασάνι) θα διενεργηθούν εργαστηρικές μετρήσεις XRD (Περίθλαση Ακτινών Χ) στο Παν/μιο York του Καναδά , υπό την επίβλεψη της Καθ. Πανταζοπούλου, ενώ όλοι οι επιτόπου έλεγχοι (Τρισδιάστατες διασκοπίσεις με γεωραντάρ, υπερηχομετρήσεις, σκληρομετρήσεις λιθοσωμάτων, ενδοσκοπικές διερευνήσεις, χημικές αναλύσεις κονιαμάτων, αποτύπωση γεωμετρικών δεδομένων με Γεωδαιτικούς Σταθμούς  και χρήση Drone) και οι προσομοιώσεις θα διενεργηθούν από εξειδικευμένους μηχανικούς υπό την επίβλεψη του κουΝικολαϊδη.

Οι εργασίες αποτύπωσης έχουν ολοκληρωθεί και εκτιμάται πως τέλος του 2020 θα έχει παραδοθεί η εργασία Αξιολόγησης – Αποκατάστασης και ανάδειξης των ιστορικών πέτρινων τοξοτών γεφυριών της Ελασσόνας.

Η κ. Σταυρούλα Πανταζοπούλου είναι Καθηγήτρια του πανεπιστημίου York στο Τορόντο του Καναδά, διετέλεσε καθηγήτρια στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του ΔΠΘ και του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του Κανονισμού Δομητικών Επεμβάσεων για Φέρουσα Τοιχοποιία (ΚΑΔΕΤ) του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας.

Ο κ.Δημήτριος Νικολαϊδης είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και Υποψήφιος Διδάκτωρ του Παν/μίου Πατρών.