Τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Ν.Γάτσα επισκέφτηκε η μελετητική ομάδα αποκατάστασης του παλαιού νερόμυλου στο Βλαχογιάννι με επικεφαλής την κ. Σουζ. Ταστάνη, επίκουρη καθηγήτρια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ), εξειδικευμένη σε θέματα Αποκαταστάσεων & Συντήρησης Κτιρίων – Μνημείων.

Η κ. Ταστάνη ενημέρωσε τον δήμαρχο Ελασσόνας για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης Παλαιού Νερόμυλου στο Βλαχογιάννι του Δήμου Ελασσόνας, την οποία έχει αναλάβει σε συνεργασία με τον Λαρισαίοπολιτικό μηχανικόΔημ. Νικολαΐδη, MSc, DICPhDCand.

Όπως ανέφερε η κ. Ταστάνη, στο πλαίσιο της δομικής αξιολόγησης του υφιστάμενου λιθόκτιστου Νερόμυλου στο Βλαχογιάννι, διενεργήθηκαν προκαταρκτικές εργασίες αξιολόγησης των υφιστάμενων υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί καθώς και τρισδιάστατη λεπτομερής φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτιρίου με χρήση UAV.

Για τη αποκατάσταση του παλαιού νερόμυλου απαιτείται μια ιδιαίτερη προσέγγιση, με εφαρμογή υλικών αποκατάστασης συμβατών με αυτά του υφιστάμενου κτιρίου αλλά και μια σειρά εξειδικευμένων δομικών και εργαστηριακών ελέγχων.

Η μελέτη προβλέπει μια σειρά από εξειδικευμένες παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση με εξωτερικά πλέγματα εφαρμοσμένα με πηλοεπίχρισμα και μηχανικές αγκυρώσεις, ανεξάρτητη εσωτερική μεταλλική κατασκευή, αρμολογήματα και ελκυστήρες.

Ο κ. Γάτσας συνεχάρη την κ. Ταστάνη και τον κ. Νικολαΐδη για την επιλογή να αναδείξουν ένα τοπόσημο της περιοχής, που συνιστά πλέον μνημείο της βιομηχανικής κληρονομιάς του Δήμου Ελασσόνας και δεσμεύτηκε να υποστηρίξει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δήμου τις εργασίες ανάδειξης του μνημείου.