Στο πλαίσιο των επαφών για την ενίσχυση του διαλόγου και συνεργασίας με θεσμικούς φορείς, ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νίκος Γάτσας,πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας,Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης,κ. Νίκο Λιούπα.

Κεντρικά σημεία της συζήτησης αποτέλεσαν η ευρύτητα ανάληψης πρωτοβουλιών και υλοποίησης δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στους θεματικούς τομείς του Πολιτισμού, Αθλητισμού,Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και οι δυνατότητες στήριξής της σε αιτήματα των τοπικών φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συσχέτιση του κομβικού της ρόλου με τις δυνατότητες προσέλκυσης και ενίσχυσης των πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων, με επίκεντρο τις Ολύμπιες και παρολύμπιες γεωγραφικές ενότητες του Δήμου Ελασσόνας.

Επισημάνθηκε η σημασία της ανάδειξης του Ολύμπου ως πρόταγμα ενδιαφέροντος σε περιφερειακό επίπεδο και της αξιοποίησης του επιστημονικού κεφαλαίου, αλλά και κάθε συνεργασίας, που θα συντείνει στη διάχυση και διεύρυνση του πολιτιστικού και τουριστικού ρεύματος της περιοχής.

Ο κ. Γάτσας δήλωσε: «Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικά τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό για τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει σε επίπεδο Δήμου Ελασσόνας και ευχαριστώ τον κ. Ν. Λιούπαγια την εποικοδομητική ενημερωτική συζήτηση».