Τη σύμβαση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στην κεντρική αγορά της Ελασσόνας υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με την αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Μαρίνα Δέδε ως εκπρόσωπο της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Μαρίνα Δέδε – Ζηδιανάκης Μιχαήλ και Συνεργάτες Ε.Ε.» με έδρα την Λάρισα.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας κ. Χαρά Μπαγιώτα ως εκπρόσωπος του φορέα με τον οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας για την ανακαίνιση των προσόψεων των καταστημάτων σε συνδυασμό με την ανάπλαση της κεντρικής αγοράς που θα υλοποιήσει ο Δήμος Ελασσόνας μετά την κατάθεση της μελέτης.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός που διενεργήθηκε με τίτλο «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» είχε προϋπολογισμό 35.379,06 € (με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το έργο έχει ενταχθεί στην πρόσκληση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ίδιους πόρους του δήμου. 

Με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης ο κ. Γάτσας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά από επίμονη προσπάθεια της Διοίκησης και του Τμήματος Προγραμματισμού καταφέραμε να ξεκολλήσουμε το έργο της υλοποίησης του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου για την έδρα του Δήμου μας. Τους τελευταίους μήνες προχωρήσαμε σε 2 διαγωνισμούς για τις μελέτες που απαιτούνται για το σχεδιασμό του Open Mall, τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και μελετητικής ωρίμανσης, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος προχώρησε στην πρόσληψη δύο μηχανικών για τη σχεδίαση των προσόψεων των καταστημάτων. Σήμερα υπογράψαμε τη σύμβαση για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ανάπλασης της αγοράς και σε 6 μήνες θα έχουμε στα χέρια μας το αρχιτεκτονικό σχέδιο της νέας αγοράς. Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου της ανάπλασης, ώστε η Ελασσόνα να αποκτήσει το εμπορικό κέντρο που της αξίζει».  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η περιοχή μελέτης για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ελασσόνας περιλαμβάνει το διοικητικό και οικονομικό κέντρο της Ελασσόνας, αναπτύσσεται βόρεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και περικλείεται από τις οδούς 6ης Οκτωβρίου, Βενιζέλου, Πάνου Ζήδρου, Δραχμής, Αργοναυτών και Αθ. Διακου στοχεύοντας σε παρεμβάσεις αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής τμήματος της εμπορικής περιοχής της πόλης, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επιμέρους εκπόνηση: 

Τοπογραφικής μελέτης

Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης

Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης

Μελέτης φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Υδραυλικής μελέτης

Οι οποίες θα αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης

Ανακατασκευή της πλακόστρωσης των πεζοδρόμων με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο και κάποιες περιοχές με κυβόλιθο

Κατασκευή οδεύσεων τυφλών και διαμόρφωση ραμπών και διαβάσεων ΑΜΚ, σε όλα τα πεζοδρόμια των δρόμων της περιοχής μελέτης, καθώς και στους πεζοδρόμους που περιλαμβάνονται σε αυτή

Χωροθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πρασίνου). 

Ανάδειξη ανοιγμάτων-πλατωμάτων των εμπορικών δρόμων με ανάρτηση ειδικών στοιχείων σήμανσης και σκίασης, καθώς και αστικού σχεδιασμού (στοιχεία νερού, φωτιστικά, καθιστικά, φύτευση).

Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων (των μεγάλων)

Διαμόρφωση περιοχών φύτευσης κατά μήκος του πεζοδρομίου.