Σε 978.895 άτομα ανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2020 το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία).

Από αυτά 527.156 (ποσοστό 53,85%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 451.739 (46,15%) για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 351.059 (ποσοστό 35,86%) και οι γυναίκες σε 627.836 (ποσοστό 64,14%).

Στη Θεσσαλία

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλία, τον περασμένο μήνα ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 67.143 άτομα.

Από αυτά 38.567 είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 28.576 για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Συγκριτικά με τον περασμένο Αύγουστο (71.434) ο αριθμός είναι μειωμένος, ενώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 (60.306) είναι αυξημένος κατά 6.837 άτομα

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr