Στα 896.682 άτομα ανήλθε το Φεβρουάριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων, που αναζητούν μία θέση απασχόλησης, σύμφωνα με στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανισμός.
Εξ αυτών τα 501.460 άτομα (δηλαδή ποσοστό 55,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, ενώ 397.222 άτομα (ποσοστό 44,20%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 
Όσον αφορά σε εκείνους, που έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία,  ήταν 182.378.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονται σε 64.339. Από αυτούς 37.752 άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, ενώ 26.587 άτομα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 7.644 άτομα.