Την υψηλότερη μηνιαία επίδοση από το 2001 έως σήμερα κατέγραψε τον Απρίλιο του 2018 το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 100.246 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2018 καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού των προσλήψεων με πλήρη απασχόληση, οι οποίες αποτέλεσαν το 55,6% του συνόλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.
Ειδικότερα για την περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Απρίλιο οι προσλήψεις ήταν 10.181 και οι απολύσεις 8.269 με το πρόσημο να είναι θετικό κατά 1.912 θέσεις.
Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στους νομούς.
Αναλυτικά:
Καρδίτσας 980 προσλήψεις – 801 αποχωρήσεις (+179)
Λάρισας 3.373 προσλήψεις – 3.078 αποχωρήσεις (+295)
Μαγνησίας 2.893 προσλήψεις – 2.247 αποχωρήσεις (+466)
Σποράδες 932 προσλήψεις – 232 αποχωρήσεις (+700)
Τρικάλων 2.003 προσλήψεις – 1.731 αποχωρήσεις (+272)