Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων στη λεκάνη απορροής Μοσχοχωρίου - Μύρων - Ν. Περιβολίου.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί καθαρισμοί ρεμάτων  σε μήκος 3 χλμ., στο πλαίσιο έργου συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Τα δημόσια έργα είναι μια σύνθετη μάχη δυσκολιών. Όσο συνεργαζόμαστε, σχεδιάζουμε και επενδύουμε σε αντιπλημμυρικά έργα με προστιθέμενη αξία,  τόσο καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, συνεχίζουμε το πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων άνω των 15 εκατ. ευρώ, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας» προσθέτει  ο Περιφερειάρχης.