Στους δημάρχους «πετά το μπαλάκι» το υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την επαναλειτουργία των παιδικών χαρών, οι οποίες είχαν κλείσει λόγω της πανδημίας.

Ορίζεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η επαναλειτουργία τους.

Δίνεται το κυβερνητικό «πράσινο φως» στους δήμους να αποφασίσουν να ανοίξουν ή όχι τις παιδικές χαρές, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις , και υπό την γενική κατεύθυνση ότι πρέπει να διασφαλίζονται οι όροι υγιεινής και οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Το απόγευμα της Τετάρτης έφτασε, στους δήμους της χώρας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών (αριθ.Πρωτ.34369/3.6.2020) με θέμα «Επαναλειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ». Το υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης.

Αναφέρει ότι η επαναλειτουργία των παιδικών χαρών «προϋποθέτει την πλήρωση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη λειτουργία και την πιστοποίησή τους, και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. και σε απόλυτη συνάρτηση αφενός των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν ανά περιοχή αφετέρου της πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας που έχουν ορισθεί και ισχύουν».

documentonews.gr