Αυξημένη κατά 8% ήταν η επισκεψιμότητα στις Ιαματικές Πηγές και Λουτροτόπους της χώρας το 2016, έναντι του 2015, ο αριθμός εισιτηρίων, ωστόσο, συνεχίζει να υστερεί σημαντικά έναντι του 2011 και πολύ περισσότερο έναντι του 2009, που ήταν η καλύτερη χρονιά για τις λουτρικές μονάδες. Συνολικά, μεταξύ 2009-2016 η μείωση ανέρχεται σε 88,5%.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)- Ομάδα Περιβάλλοντος για την επισκεψιμότητα στις λουτρικές μονάδες το 2016, που διεξάγεται κάθε χρόνο ανελλιπώς από το 2005.
Η συνολική αύξηση της επισκεψιμότητας, πάντως, το 2016 οφείλεται κυρίως στις λουτρικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας και του Βορείου Αιγαίου. Οι μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας είχαν αύξηση εισιτηρίων κατά 9% πέρυσι, με το Πόζαρ να ξεχωρίζει, καταγράφοντας αύξηση 17,2%. Μειώσεις, συγκρίνοντας τα έτη 2012 και 2016, παρατηρούμε στις περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 28,8%, στην Ήπειρο κατά 35,4%, στη Θεσσαλία κατά 14% και στη Δυτική Ελλάδα κατά 5,2%...
Τ.Π.