Ερώτηση στους Υπουργούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών για το πότε θα παραλάβουν τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο που δικαιούνται, οι 557 απολυμένοι εργαζόμενοι των Σούπερ Μάρκετ ΛΑΡΙΣΑ, κατέθεσαν δύο βουλευτές.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο

2. Οικονομικών, κ.  Ευκλείδη Τσακαλώτο 

ΘΕΜΑ: «Πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους της εταιρείας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕΒΕΕ».

Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για το πρόγραμμα ύψους 10.8 εκ. ευρώ που αφορά τους 557 απολυμένους της εταιρείας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕΒΕΕ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, δόθηκε και μάλιστα αφορά και την επιπλέον πρόταση για 543 νέους άνεργους ηλικίας κάτω των 30 ετών (NEETs). 

Επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο θέμα ο χρόνος έναρξης του Προγράμματος για τους απολυμένους αλλά και για τους νέους (NEETs).

Ερωτάστε κ. Υπουργέ:

1. Πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει η υλοποίηση του Προγράμματος και πόσο χρόνο θα διαρκέσει; 

2. Σε ποιο φορέα έχει ανατεθεί η υλοποίηση του; 

3. Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι 543 νέοι άνεργοι;  

4. Μέχρι την έναρξη του Προγράμματος προτίθεστε να εκδόσετε την ΚΥΑ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος 1.000 ευρώ όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο ερωτώντες  Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μιχάλης Τζελέπης