Τα στοιχεία για τον αριθμό των γιατρών και οδοντιάτρων, έτους 2017, ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους το έτος 2017 ανήλθαν σε 65.499 στο σύνολο της χώρας παρουσιάζοντας μείωση 1 % σε σχέση με το έτος 2016.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των ιατρών παρατηρήθηκε στα Ιόνια Νησιά κατά 4,9% και στη Θεσσαλία κατά 4,2%.
Αντίθετα μείωση παρατηρήθηκε στην Πελοπόννησο κατά 5,3% και στην Αττική κατά 2,3%.
Ειδικότερα στη Θεσσαλία ο αριθμός των γιατρών το 2017 ανήλθε σε 4.088 έναντι 3.922 το 2016, ενώ στους οδοντιάτρους καταγράφηκε μια μικρή μείωση (0,8%) από 770 το 2016 σε 764 το 2017.