Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 21-11-2017 στον τοπικό Τύπο η προκήρυξη για τις θέσεις φύλαξης και καθαριότητας σε μονάδες Υγείας στην Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτή η 5η ΥΠΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας και των ΠΕΔΥ – Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας, που εδρεύουν (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα Α) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπος απασχόλησης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία/τόπος απασχόλησης

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Κεντρική Υπηρεσία 5ης ΥΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

ΛΑΡΙΣΑ

(ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(15 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως/ άτομο)

101

ΠΕΔΥ – ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΑ

(ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(17 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

102

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ

ΓΟΝΝΟΙ

(ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(14,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

103*

ΠΕΔΥ – ΚΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-                ΠΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

(ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(17 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

104

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

(ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Φύλαξης

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(28 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

105

ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑ

(ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(23 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

106

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑ

(ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΥΕ

Προσωπικό Φύλαξης

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(28 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

107

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

(ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(23 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

108

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

(ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

3

(20 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

109

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

(ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ)

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(18 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

110

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΤΥΛΙΔΑ

(ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ)

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(18 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

111

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΟΜΟΚΟΣ

(ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ)

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(14 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως

112

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

(ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(14 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως

113

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

(ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ)

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(10 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

114

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

(ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ)

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Φύλαξης

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(28 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

115

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

(ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ –ΕΛΑΤΕΙΑΣ)

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(14 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως

116

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ

(ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ)

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

3

(15 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

117

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ

(ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(14 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

118

ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΛΜΥΡΟΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(12 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

119

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑ

(ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(10 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

120

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

(ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(17 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

121

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.  ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ

(ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

3

(20 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

122

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

(ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(20 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

123

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΚΙΑΘΟΣ

(ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(24 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

124

ΠΕΔΥ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(10 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

125

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

(ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(12 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

126

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

(ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ)

 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(12 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

127

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΠΥΛΗΣ

ΠΥΛΗ

(ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ)

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(12 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

128

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

(ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

3

(15 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

129

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΑΔΕΣ

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ)

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(23 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

130

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙ

(ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ)

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(15,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

131

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑΣ

(ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ)

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(15,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

132

ΠΕΔΥ - Μ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

(ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

3

(15 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

133

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΑΔΕΣ

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ)

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Φύλαξης

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(28 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

134

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΙΤΕΑΣ

ΙΤΕΑ

(ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ)

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(14 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

135

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

(ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ)

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(14,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

136

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

(ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ)

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(25 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

137

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

(ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ)

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(14,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

138

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ)

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(14,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

139

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟ

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(12 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

140

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟ

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(20 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

141

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ)

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(15 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

142

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ

(ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ)

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(15 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

143

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ

(ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ)

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(20 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

144

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓKΙΣΤΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

(ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ)

Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(14,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

145

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

(ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ)

Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Φύλαξης

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(28 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

146

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

(ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ)

Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(15 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

147

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(18 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

148

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ

(ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ)

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(18 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

149

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΜΑΝΤΟΥΔΙ

(ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(18 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

150

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΨΑΧΝΩΝ

ΨΑΧΝΑ

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ)

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(18 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

151

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

2

(20 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως /άτομο)

152

ΠΕΔΥ- ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΚΥΡΟΣ

(ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ)

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(10 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

153

ΠΕΔΥ - ΚΥ ΕΡΥΘΡΩΝ

ΕΡΥΘΡΕΣ

(ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ)

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018

1

(10 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

 

* Επισήμανση: όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν για τη θέση με κωδικό 103 θα απασχοληθούν επιπροσθέτως και στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμπελώνα, όποτε και όπου απαιτείται.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100 -103,105,                  107-113,115-132,                134-144,146-153.

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

104,106,114,133&145.

 

 

 

1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

2.  Άδεια   εργασίας  Α΄  κατηγορίας   (Ν.3707/08 τ.Α΄) που  εκδίδεται  από  την  Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ). 

 

Οι υποψήφιοι των όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ:

 Για τις θέσεις με κωδικούς 119,139,140,144,145,146 & 123,124&152 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  των δήμων Ζαγοράς - Μουρεσίου του νομού Μαγνησίας, Διστόμου - Αράχοβας- Αντίκυρας του νομού Βοιωτίας, των δήμων του Νομού Ευρυτανίας και  των δήμων των αντίστοιχων νησιών (Σκιάθου, Αλοννήσου & Σκύρου), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν. 4057/2012.

 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017», «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν.4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα  των υπηρεσιών μας, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών  καταστημάτων  των δήμων στους οποίους αυτά εδρεύουν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Δημητρίου Πάτσιου, (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500874).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των υπηρεσιών μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Προσοχή: η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες και φορείς και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα του Νομού που θα δημοσιευτεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, καθώς και στο site της Υπηρεσίας μας: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx

 

 

Ο Διοικητής 
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

 

 

 

ΝΕΣΤOΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ