Δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ταξιδιωτών για την Ελλάδα ήταν οι Βρετανοί το 2018, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας, και η τρίτη μεγαλύτερη όσον αφορά τον αριθμό των επισκεπτών.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν σε 1.937 εκατ. € (-6,2%), οι διανυκτερεύσεις σε 25.716 χιλ. (-3,1%) και οι επισκέπτες σε 2.943 χιλ. (-2,0%).

Όπως αποκαλύπτει η ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Αγορά και ανά Περιφέρεια 2018 του Ινστιτουτου ΣΕΤΕ, βάσει των εισπράξεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Iόνιων Νησιών και Θεσσαλίας, στη δεύτερη στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας.

Βάσει του αριθμού επισκέψεων, αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρεια Iόνιων Νησιών, τη δεύτερη κύρια αγορά στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου και την τρίτη κύρια αγορά της Περιφέρειας Κρήτης.

Τέλος, με βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρεια Iόνιων Νησιών, του Βορείου Αιγαίου και της Θεσσαλίας, τη δεύτερη κύρια αγορά των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά της Περιφέρειας Κρήτης.

tornosnews.gr