Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 3 εκ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στην Κεντρική Ένωση Δήμων και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων.

Το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας είναι 115.467 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών.

e-thessalia.gr