Τα μόρια που συγκεντρώνουν όλοι οι υποψήφιοι για τις 1.500 θέσεις Ειδικών Φρουρών ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν όλα τα προσόντα θα συνεχίζουν την διαδικασία αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση.

Διαβάστε τον πινάκα κατ΄αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

skai.gr