Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος

την Κυριακή 26/09/2021

Από ώρα 08:00 -14:00: Δημοτικά διαμερίσματα δήμου Τεμπών α) Πυργετός, β) Ραψάνη, γ) Κάτω και Άνω Αιγάνη, δ) Κρανιά, ε) Περαταριά, στ) Σιδηροδρομικός σταθμός Ραψάνης, ζ) Σήραγγα ΟΣΕ.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος

την Δευτέρα 27/09/2021

Από ώρα 09:00 -13:00: α) Δημοτικά  Διαμερίσματα  Δ. Αγιάς: α) Αγιόκαμπος,  β) Κ. Σωτηρίτσα, Βελίκα,  Κουτσουπιά,  Παλιουριά,  γ) Νοτιοανατολικό τμήμα Κ.  Νερό, δ) Ενεργειακή Κισσάβου, ε) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακού δρόμου Αγιάς – Αγιοκάμπου από κόμβο Ποταμιάς μέχρι Αγιόκαμπο.   

  

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. 

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. 

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. 

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr