Δύο νέα τμήματα, εννέα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και προγράμματα δια βίου μάθησης, προβλέπεται να ιδρυθούν στο Βόλο, ενόψει του σχεδιασμού του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που προωθεί το υπουργείο Παιδείας (Για τη Λάρισα προβλέπονται έξι νέα τμήματα).
Σύμφωνα με το σχέδιο, ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τα εξής νέα 14 Τμήματα:
Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, ΒΟΛΟΣ
Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, ΒΟΛΟΣ
Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Τραπεζικής, ΛΑΡΙΣΑ
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΛΑΡΙΣΑ
Τμήμα Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Τεχνολογιών, ΛΑΡΙΣΑ
Τμήμα Δημόσιας Υγείας, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Νοσηλευτικής, ΛΑΡΙΣΑ
Τμήμα Επιστημών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ΛΑΡΙΣΑ
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΛΑΡΙΣΑ
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Βιοοικονομίας, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΛΑΜΙΑ
Τμήμα Φυσικής, ΛΑΜΙΑ
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, ΛΑΜΙΑ
Διετή προγράμματα
Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίθεται σε λειτουργία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει ενδεικτικά τα παρακάτω Διετή Προγράμματα Εκπαίδευσης σε αποφοίτους Λυκείου με απευθείας εισαγωγή χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις:
Βόλος: Ελαιοκομίας και Ελαιουργίας, Τουριστικών επαγγελμάτων, Ξεναγών, Σχεδιαστών και Γραφιστικής, Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εργοδηγών Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Έργων Τέχνης, Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας
Λάρισα: Τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας, Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας, Τεχνικών Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εργοδηγών Τεχνικών Έργων,Υπαλλήλων Λογιστηρίου
Καρδίτσα:Συσκευασίας και Συντήρησης Τροφίμων, Κατεργασίας Ξύλου και Επίπλου, Ζωοτεχνίας Τρίκαλα: Τουριστικών επαγγελμάτων, Οδηγών Βουνού
Λαμία: Βοηθών Φυσιοθεραπευτών, Τεχνικών.
Από το 2019 το Κέντρο Καινοτομίας στο Βόλο
Παράλληλα, ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», το οποίο διαθέτει τα παρακάτω Ινστιτούτα τα οποία αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στις υποδομές του ΠΘ:
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Ανάπτυξης , Ινστιτούτο Ασιατικών και Ανατολικών Σπουδών , Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Ευφυούς Παραγωγής, Ινστιτούτο Βιοιατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Νευροεπιστημών,, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων,, Ινστιτούτο Κινησιολογίας, Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας.

magnesianews.gr