Αύξηση 4% στις διανυκτερεύσεις και 2,7% στις αφίξεις καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ το 2016 σε σχέση με το 2015.
Συγκεκριμένα, κατά το 2016 παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 4,5% και 5,8% αντίστοιχα και στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 1,9% και 3,6% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2015.
Μικτή είναι η εικόνα για την περιφέρεια Θεσσαλίας που καταγράφει αύξηση 4,1% στις διανυκτερεύσεις, αλλά μικρή μείωση 0,3% στις αφίξεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στη Θεσσαλία το 2015 ανήλθαν σε 2.034.797, ενώ το 2016 σε 2.118.440 (+4,1%).
Αντίθετα οι αφίξεις το 2015 ήταν 834.133, έναντι 831.893 το 2016, μια μείωση της τάξης του 0,3%.
Πρώτοι οι βρετανοί επισκέπτες
Το μεγαλύτερο μερίδιο της κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το έτος 2016, αναλογεί σε αλλοδαπούς, δηλαδή 68,3% του συνόλου των αφίξεων και 81,9% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2016, σε απόλυτες τιμές, αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (83,1% των αφίξεων και 91,3% των διανυκτερεύσεων) με σημαντική συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (58,6% των αφίξεων και 75,5% των διανυκτερεύσεων).
Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με βάση τις απόλυτες τιμές των αφίξεων, κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο (14,0% των αφίξεων και 17,1% των διανυκτερεύσεων), η Γερμανία (13,1% των αφίξεων και 17,2% των διανυκτερεύσεων), η Γαλλία (8,0% των αφίξεων και 7,0% των διανυκτερεύσευων), η Ιταλία (5,1% των αφίξεων και 4,3% των διανυκτερεύσεων), η Πολωνία (3,5% των αφίξεων και 4,1% των διανυκτερεύσεων) και η Σουηδία (3,5% των αφίξευ.ω και 4,3% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει η Ρωσία (5,7% των αφίξεων και 7,7% των διανυκτερεύσεων).