Στα 725,69 ευρώ διαμορφώθηκε η μέση κύρια σύνταξη τον Ιούνιο, ενώ η μέση επικουρική σύνταξη στα 194,09 ευρώ, όπως έδειξαν τα στοιχεία του συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η μέση σύνταξη γήρατος διαμορφώνεται στα 815,61 ευρώ, χηρείας στα 522,53 ευρώ και αναπηρίας στα 577,91 ευρώ.

Ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.495.039.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.717.866) και την Κεντρική Μακεδονία (733.428).

Ακολουθεί η Θεσσαλία με 302.516 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με  254.350.

Ειδικότερα στη Θεσσαλία οι συντάξεις κατανέμονται ως εξής:  217.246 γήρατος, 56.624 θανάτου, 27.800 αναπηρίας, 846 άλλες.

Το μηνιαίο ποσό δαπάνης ανέρχεται σε 149.456.663,01 ευρώ.