Το φυσικό περιβάλλον έδαφος και υπέδαφος καθώς  και η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων θα είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος  τον 21 αιώνα. Τα όρια στενεύουν ,τα προβλήματα αυξάνουν  και όλοι καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της ολοένα αυξανόμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος που ζούμε.

Αρκετές φορές έχει διαφανεί η δυσπραγία ή ακόμη και διαφωνίες στον τρόπο διαχείρισης των φυσικών πόρων .Ως Παγκόσμια κοινότητα έχουμε αδρανήσει στους τομείς αυτούς όπως επίσης και στον  προγραμματισμό της διαχείρισης του φυσικού πλούτου και των πόρων του περιβάλλοντος .Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί μεγάλα θέματα όπως η διαχείριση υδάτινων πόρων (υπόγειων και υπέργειων) ,οι ανεξέλεγκτοι αέριοι ρύποι ,οι διοξίνες.
Κορυφαία προβλήματα που αποδείχθηκε ότι δεν αφορούν τον κάθε νομό, χώρα , ήπειρο  ξεχωριστά  αλλά  αναφέρονται ως θέματα  που απαιτούν  αντίστοιχο προγραμματισμό και όχι λύσεις της τελευταίας στιγμής που επέρχονται ως άνωθεν εντολή ,από την εκάστοτε κυβέρνηση ή συλλογικότητα  ,αγνοώντας τις όποιες ιδιαιτερότητες.
Η διαφύλαξη  και προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί πρόβλημα που εστιάζεται εντός των τειχών του κάθε νομού-χώρας  αφού περίτρανα έχουμε βιώσει ότι οι οικολογικές επιβαρύνσεις  και τα αγροτικά θέματα δρουν ως συγκοινωνούντα δοχεία .Το γεγονός αυτό μας  υποδεικνύει ότι η ορθή και συνολική πρόληψη ,προστασία των οικοσυστημάτων ,μπορεί να έχει αποτέλεσμα κάτω από μια ευρύτερη ομπρέλα συνεργασίας ,που αφορά ολόκληρη την Θεσσαλία ,την Ελλάδα ,την Ευρώπη.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν δομές και υπηρεσίες που καλύπτουν την ευρύτητα των δραστηριοτήτων  και συνάμα έχουν  και ελεγκτικές αρμοδιότητες .
Πρέπει να στηριχθούν προσπάθειες με  πεδίο δράσης όπως :  
Πολιτική διαχείριση  σοβαρών   περιβαλλοντικών θεμάτων.
Πρόληψη και συντονισμό ενεργειών σε εθνικό επίπεδο
Ανάληψη πρωτοβουλιών για ανάδειξη περιφερειακών οικολογικών ζητημάτων.
Κατάθεση προτάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων .
Γνωμοδοτικές παρεμβάσεις σε  ανώτερα θεσμικά όργανα  (περιφερειάρχης ,υπουργοί, κυβέρνηση, πρωθυπουργός ).
Διεκδίκηση κονδυλίων για να τοποθετηθούν αναλυτές καταγραφής ρύπων ανά επιχείρηση, σε ρέματα και ποτάμια .   
Οι  πολίτες πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες και δράσεις με ομάδες που  θα έχουν διαρκή  και συντονισμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα  ώστε να διευρυνθούν δίαυλοι σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των οικολογικών οργανώσεων και των εθελοντών  στην ευρεία βάση τους  πέρα και από το τυπικό  θεσμικό επίπεδο .      
Διανομαρχιακά  και διαπεριφερειακά όργανα θα μπορεί να παρακολουθούν σε βάθος χρόνου ,τις εξελίξεις σε επίπεδο περιβάλλοντος και διαχείρισης πόρων .Η συνεργασία μεταξύ των νομών και των θεσμικών περιφερειαρχών  θα αποκτήσει ένα σημείο αναφοράς , επικοινωνίας που θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για άμεση διαχείριση όλων των βασικών θεμάτων της Κεντρικής Ελλάδας  .Η συλλογική προσπάθεια και οι κοινές διεκδικήσεις θα εμβαθύνουν το πνεύμα αλληλεγγύης ενώ θα αναβαθμίσουν την συνείδηση για ευρύτερη προσπάθεια διαφύλαξης του περιβάλλοντος .Με όλες τις παραπάνω δράσεις  η διαχείριση των υδάτινων πόρων ,η διαφύλαξη του αέρα, του εδάφους από επικίνδυνους ρύπους και συλλογικά η προστασία του περιβάλλοντος   θα βρουν έκφραση και θα αποκτήσουν σάρκα και οστά σε μια κοινωνία πιο ώριμη  που θα συγκεράσει όλες τις απόψεις της περιφέρειας ,της χώρας,της Ευρώπης και θα δημιουργήσει στο μέλλον μια νέα χάρτα ιεράρχησης αναγκών ,απαιτούμενων έργων  και πολιτικών πρωτοβουλιών . 
Με τιμή
Μάριος Θ. Ξηρομερίτης
Χειρουργός Ουρολόγος
Πρ.Αντιδήμαρχος Λάρισας