Στις τάξεις των βαμβακοπαραγωγών κυριαρχούσε κάποτε το σύνθημα «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» αναφορικά με τις επιδοτήσεις.

Φέτος αυτό που κυριαρχεί στα χωριά του κάμπου είναι «όλα τα λεφτά, στα καλά βαμβάκια».

Από τη στιγμή που η χρηματιστηριακή τιμή του βαμβακιού είναι χαμηλή και η «πίτα μίκρυνε», δικαιολογημένα οι Θεσσαλοί προβάλλουν το αίτημα της ανταμοιβής του ποιοτικού βαμβακιού, θέμα στο οποίο αναμφίβολα είναι κυρίαρχοι σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Στ. Ελλάδα ή η Μακεδονία.

Ποιος όμως θα κρίνει αν το βαμβάκι που παραδίδεται είναι ποιοτικό;

Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα, για το οποίο ζητούν από την κυβέρνηση την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, για τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου (31 Ιανουαρίου), ώστε να γίνεται παρουσία εκπροσώπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, των παραγωγών και των εκκοκκιστών η μέτρηση του βαμβακιού σε αποδόσεις, ώστε να προκύπτει η πριμοδοτούμενη τιμή.

Eλευθερία